Privatlivspolitik

Den Dataansvarliges identitet. I forbindelse med denne Privatlivspolitik (“Privatlivspolitik“) er “den Dataansvarlige” (altså den person, der er ansvarlig for indsamling, opbevaring og brugen af dine personlige oplysninger) iBus Media Limited (“iBus“), som kan kontaktes på 4th Floor Exchange House, 54-58 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD eller via e-mail på Support. Når vi i denne Privatlivspolitik anvender ord som “vi” eller “os”, refererer vi til denne virksomhed. Referencer til “Koncernen” inkluderer iBus Media Limited og dennes datterselskaber og ethvert andet tilknyttet selskab af iBus og andre forbundne gruppekoncerner.

Vores forpligtelse til vores brugeres privatliv. Vi ejer og driver webstedet (også omtalt som “Siden“). Vi har til ansvar at opretholde fortroligheden af de personlige oplysninger som vi indsamler ved at anvende passende informationssikkerhedsteknologier og procedurer som alle er i overensstemmelse med EU’s standarder omkring databeskyttelse.

Formålet med denne Privatlivspolitik. Formålet med denne Privatlivspolitik er at oplyse dig om hvordan vi indsamler, opbevarer, bruger og beskytter dine personlige oplysninger og til at oplyse dig om dine rettigheder over de informationer som indsamles og anvendes.

Vores juridiske forpligtelser. Vi har til ansvar at overholde betingelserne som beskrevet i Isle of Mans Databeskyttelseslovgivning fra 2002 (som kan ændres eller opdateres fra tid til anden) når vi håndterer og behandler dine personlige oplysninger. Derudover kan dine personlige oplysninger også behandles eller overføres af os til andre medlemmer af vores virksomhed, herunder vores datterselskaber, agenter og eventuelle tredjeparter som yder tjenester til os, uden for Isle of Man og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I så fald overholder vi den gældende Lovgivnings bestemmelser, som har til formål at sikre, at personlige oplysninger kun overføres til jurisdiktioner der overholder de forskellige krav omkring Databeskyttelse som beskrevet i Lovgivningen.

Hvad betyder kapitaliserede vilkår? Medmindre at vi tildeler dem en specifik betegnelse i denne Privatlivspolitik, har vilkår med store bogstaver den samme betydning som beskrevet i vores Vilkår og Betingelser som først og fremmest betegnes som gældende frem for enhver modstridende bestemmelse i denne Privatlivspolitik.

 • Din accept af Privatlivspolitikken
 • Hvilke oplysninger der indsamles og til hvilke formål
 • Vilkår for behandling af personlige oplysninger
 • Informationsdeling, videregivelser og modtagere
 • Fortrolighed
 • Fortrolighedsbegrænsninger
 • Juridisk krævede oplysninger
 • Dine rettigheder i henhold til dine oplysninger
 • Cookies
 • Yderligere information

Din accept af Privatlivspolitikken

 1. Tjenesteaftale: Ved at anvende Tjenesten accepterer du (“Bruger” eller “dig”) vilkårene i denne Privatlivspolitik som fra tid til anden kan ændres uden varsel og giver accepterer samtidig at vi beder om dit samtykke til at sende dig reklamekommunikation fra: (a) os og; (b) tredjepartsleverandører af varer og tjenesteydelser, som vi muligvis deler dine oplysninger med. Ændringer: Vi forbeholder os ret til at ændre denne Privatlivspolitik efter behov. Eventuelle ændringer vil øjeblikkeligt træde i kraft når disse offentliggøres på webstederne. Af denne grund opfordrer vi dig derfor til at gennemlæse denne Privatlivspolitik fra tid til anden, for at sikre dig, at du er opmærksom på den seneste og gældende version af dokumentet og eventuelle ændringer som er trådt i kraft.

Hvilke oplysninger der indsamles og til hvilke formål

 1. Registreringsdetaljer: Som en del af kontoåbningsprocessen på webstedet og for at kunne levere tjenester til dig, vil vi bede dig om at angive et brugernavn, adgangskode, en gyldig e-mail samt bopælsland når du tilmelder dig. Når din konto er oprettet, kan du herefter tilføje yderligere oplysninger, herunder, men ikke begrænset til: dit navn, fødselsdato, køn, samt din hjemmeside, Twitter profil og yderligere detaljer i afsnittet ’Om mig’. Dog er det aldrig obligatorisk at udfylde disse felter for at bevare en aktiv konto på webstedet.

Løbende dataindsamling: Når du bruger vores Tjeneste, indsamler og gemmer vi også visse personlige oplysninger, herunder oplysninger omkring selve din aktivitet på webstedet samt informationer om den enhed som du anvender, til det formål at gøre det muligt for os at forbedre de tjenester som vi leverer til dig. Derudover anvender vi også ‘cookies’ og vores ‘cookie’ politik er forklaret nedenfor.

Lagring af data: Vi gemmer dine personlige oplysninger så længe som det kræves til de formål som er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi indsamler kun oplysninger fra vores brugere der er nødvendige for de enkelte formål og vores databehandlingspolitikker sikrer, at personlige oplysninger som ikke længere betragtes som nødvendige, bliver slettet. Vælger du at lukke (eller i tilfælde af at vi lukker) din brugerkonto hos os, vil vi gemme dine personlige oplysninger i 24 (fireogtyve) måneder for at kunne overholde vores lovmæssige og juridiske forpligtelser og samtidig forsvare os selv mod eventuelle indsigelser. Personlige oplysninger som ikke betragtes som nødvendige til disse formål, bliver slettet efter denne periode.

Formål: Vi, medlemmerne af vores virksomhedskoncern, vores datterselskaber og tredjeparter der yder tjenester til os eller dig på vores vegne, anvender dine personlige oplysninger til at drive vores forretning og levere tjenester til dig. Mere specifikt omfatter dette følgende formål som beskrevet nedenfor (dog forbeholder vi os retten til at anvende dine personlige oplysninger til andre formål, der inden for rimelighedens omfang er tilknyttet virksomhedens evne til at levere tjenester til dig):

  • identifikations- og verifikationsformål;
  • statistiske analyser og research;
  • research og udvikling;
  • marketing, markedsundersøgelse, kundeundersøgelser og kunde profilering;
  • dataanalyser; og
  • til det formål at overholde juridiske lovkrav.

Vilkår for behandling af personlige oplysninger

 1. Vilkår: Vi behandler dine personlige oplysninger af forskellige årsager som hver foreskrives af de relevante og gældende databeskyttelseslove.

Samtykke

Behandlingen af dine personlige oplysninger udføres hovedsageligt således at vi kan levere vores Tjenester til dig. Fra tid til anden beder vi muligvis om dit samtykke til at vi behandler dine personlige data. I sådanne tilfælde bliver dine personlige oplysninger behandlet i overensstemmelse med det givne samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage ved at meddele os om dit ønske på skrift. Som et eksempel, er dit samtykke nødvendigt hvis du ønsker at vi skal sende dig markedsførende og salgsfremmende materialer og meddelelser.

Kontraktoverholdelse og juridiske aftaler

Det kan også blive nødvendigt for os at behandle dine personlige oplysninger hvis dette kræves for at udarbejde en kontrakt  (herunder vores Vilkår og Betingelser når du åbner en Brugerkonto) og for at vi kan overholde forskellige juridiske ansvarsaftaler.

Legitime interesser

Derudover vil vi muligvis også behandle dine personlige oplysninger i situationer hvor vi anser at sådan en behandling er i vores legitime interesser og med forudsætning for, at en sådan behandling af dine oplysninger ikke vil have negativ indflydelse på dine interesser, rettigheder og friheder. Eksempler på sådan en behandling kan omfatte: (i) i tilfælde hvor vi offentliggør dine personlige oplysninger til virksomheder i vores koncern eller til interne administrative formål; (ii) i tilfælde hvor vi konkluderer, at visse virksomheder kan tilbyde dig flere fordele relateret til brugen af vores tjenester eller til at levere os brugbare oplysninger om din brug af vores Tjenester; (iii) i tilfælde hvor vi behandler dine oplysninger med henblik på at sikre netværks- og informationssikkerheden, herunder for at forhindre uautoriseret adgang på vores elektroniske kommunikationsnetværk; (iv) når vi skal overholder lovmæssige og lovbestemte krav.

Informationsdeling, videregivelser og modtagere

 1. Specifikke videregivelser. Vi videregiver muligvis dine personlige oplysninger som følger:
  • til enhver modtager hvis dette kræves af lovgivningen eller den regulerende myndighed;
  • til enhver juridisk autoritet eller myndighed;
  • til tredjeparter som leverer tjenester til os eller på vores vegne;
  • til tredjeparter til marketingsformål med den forudsætning at du har givet dit samtykke til dette, som beskrevet i Afsnit 9 nedenfor;
  • til enhver tredjepart som køber vores virksomhed eller hvilken som helst del af vores virksomhed;
  • hvis vi i god tro mener, at sådan en handling er nødvendig:
   i. til at overholde enhver lovgivning eller overholde juridiske aftaler indgået med os;
   ii. til at beskytte og forsvare vores rettigheder eller vores ejendom;
  • med dit samtykke;
  • i forbindelse med en katastrofegenopretning; eller
  • som beskrevet i Afsnit 5 nedenfor.
 2. Generelle videregivelser: Udover de specifikke eksempler som beskrevet ovenfor, kan vi desuden videregive dine oplysninger til vores medarbejdere, medarbejdere fra andre virksomheder i vores Koncern, vores agenter og til tredjeparts tjenesteudbydere som anvender dine personlige oplysninger til at levere Tjenester til Os.
 3. Kombineret Persondata: Vi kombinerer muligvis dine personlige oplysninger som indsamles fra din brug af Tjenesten i henhold til denne Privatlivspolitik med andre informationer som er indsamlet i forbindelse med din brug af andre Tjenester i vores virksomhed eller Koncern, herunder også mobile og sociale netværkstjenester. Vi behandler disse kombinerede oplysninger i overensstemmelse denne Privatlivspolitik og anvender kun de indsamlede oplysninger til de formål som er beskrevet heri.

Fortrolighed

 1. Hvad gør vi? Vi har fulgt alle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte identiteter, præferencer og andre oplysninger fra vores brugere, og vil under ingen omstændigheder give bevidst adgang til disse til personer uden for vores Koncern, bortset fra til brugeren selv eller som ellers beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi har gjort betydelige investeringer i vores server-, database-, backup-, firewall- og krypteringsteknologier for at beskytte samtlige oplysninger som vi indsamler og behandler. Samtlige af disse teknologier betegnes som en del af den nyeste og sikreste sikkerhedsarkitektur.

Hvad kan du gøre? Du bør også selv sørge for at beskytte dine personlige oplysninger. Dine loginoplysninger er fortrolige, og det er dit ansvar at holde disse hemmelige på alle tidspunkter.

Fortrolighedsbegrænsninger

 1. Juridisk krævede oplysninger. Grundet det juridiske, lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige miljø hvori vi opererer vores virksomheder, kan vi under visse omstændigheder blive bedt om at videregive personligt identificerbare oplysninger om vores Brugere, og vi får muligvis ikke bevilliget tilladelse til at informere Brugeren om, at deres oplysninger er blevet videresendt. Vi vil inden for rimelighedens grænser stræbe efter at begrænse sådanne videregivelser til følgende situationer: (a) i situationer hvor vi i god tro mener, at det er vores forpligtelse at videregive de nødvendige oplysninger i forbindelse med en stævning, dommererklæring eller anden juridisk proces eller forpligtelse, eller (b) i situationer hvor det inden for rimelighedens grænser er nødvendigt at identificere, kontakte eller anlægge sag mod personer eller entiteter for at opretholde og/eller håndhæve vores rettigheder. Vær desuden opmærksom på, at vi muligvis videregiver dine brugeroplysninger, herunder dit navn, fødselsdato, gadenavn, by, amt, postnummer, land, telefonnummer, e-mail adresse, kontoaktivitet, din kommunikation med andre brugere, til vores tredjepartsagenter eller officielle myndigheder, hvis vi efter eget skøn finder dette nødvendigt eller passende i forbindelse med undersøgelser relateret til hvidvaskning af penge, svindel, krænkelse af den intellektuelle ejendomsret, piratkopiering eller anden ulovlig aktivitet eller aktivitet, der kan udsætte os for et juridisk ansvar.
 2. Markedsføring. Vi bruger muligvis din e-mail adresse og telefonnummer til at levere dig nyheder, kampagner og andre lignende marketingtilbud fra os. Ønsker du ikke længere at modtage disse materialer, nyhedsbreve og marketingtilbud, kan du til enhver tid fravælge at modtage dem, enten når du først tilmelder dig som kunde hos os eller på et senere tidspunkt ved at følge de frameldelsesinstruktioner, der medfølger i enhver kommunikation som du modtager fra os. Derudover har du til enhver tid ret til at give os besked hvis du ikke længere ønsker at modtage reklamekommunikation fra os. Det gør du ved at sende os en skriftlig e-mail til Support.
 3. Tilbud fra tredjeparter om varer og tjenester. Når du har givet os dit samtykke, deler vi muligvis også din e-mail adresse og telefonnummer med tredjeparter med det formål, at de kan sende dig tilbud om deres produkter og tjenester. Du kan til enhver tid nægte at modtage disse tilbud ved at sende en blank besked med ordet ‘Fjern’ i emnefeltet til Support. Hvis du anmoder om ikke at modtage disse tilbud, fjerner vi dine oplysninger fra vores distributionslister og fra eventuelle fremtidige lister, som vi deler med vores samarbejdspartnere. Dog skal du først afmelde dig separat fra markedsføringskommunikation sendt af partnere der har modtaget dine kontaktoplysninger fra os, før at du anmoder om at blive fjernet fra disse lister.
 4. Offentliggørelse. Vi offentliggør kun dit navn og detaljer efter at have modtaget dit skriftlige samtykke.

Dine rettigheder i henhold til dine oplysninger

 1. Dine rettigheder til at anmode om indhentede informationer om dig. Vi stræber efter at holde vores oplysninger om dig så nøjagtige som muligt. Du kan på alle tidspunkter kontakte os for at anmode om at gennemgå, ændre, modtage en kopi af dine oplysninger eller få dine oplysninger rettet eller ændret i overensstemmelse med dine rettigheder i henhold til Lovgivningen. Ved sådanne anmodninger, kan vi kræve om bevis på din identitet før at vi foretager de ønskede handlinger og potentielle rettelser. Ønsker du at kontakte os for at anvende dine rettigheder som beskrevet i dette punkt, send da venligst en e-mail til Support. Under visse omstændigheder kan vi opkræve et mindre gebyr til at dække administrationsomkostningerne i forbindelse med den ønskede handling eller til at behandle din forespørgsel i henhold til Lovgivningen.
 2. Yderligere rettigheder. Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine personlige data:
  • rettigheden til at gøre indsigelse mod en behandling af dine oplysninger, der med sandsynligvis vil eller forårsager skade eller tab;
  • rettigheden til at gøre indsigelse mod beslutninger der er truffet af automatiserede midler;
  • rettigheden til at få unøjagtige personoplysninger rettet, slettet, fjernet eller blokeret; og
  • rettigheden til at kræve erstatning for skader forårsaget af en eventuel overtrædelse af lovgivningen om databeskyttelse.

Hvis du er usikker på dine rettigheder eller er bekymret over måden hvorpå dine personlige oplysninger behandles, bedes du kontakte Isle of Man Data Protection Supervisor (detaljer nedenfor). Ønsker du at kontakte os i henhold til dine rettigheder, gør vi vores bedste for at imødekomme din anmodning eller indsigelse.

Cookies

 1. Cookies er tekstbaserede filer af oplysninger, der downloades til din personlige computer, bærbare laptop eller mobile enhed (alle samme omtalt som “Enhed”), når du besøger et websted. Disse sendes herefter tilbage til den oprindelige hjemmeside efter hvert efterfølgende besøg eller til en anden hjemmeside, der genkender disse cookies. Besøg venligst: www.allaboutcookies.org for flere oplysninger om hvad cookies er, og hvad de gør.

Cookies er yderst brugbare og kan anvendes til mange forskellige formål. De gør det blandt andet muligt for dig at effektivt navigere mellem sider, giver hjemmesider mulighed for at huske dine præferencer og forbedrer generelt bare din brugeroplevelse. Nogle gange anvendes cookies også til at sikre at de reklamer som du ser online er relevante for dig og dine interesser. Vi anvender cookies til at spore henvisninger til vore sider, til at huske dine præferencer og til at generere statistiske data som kan anvendes til at forbedre den overordnede brugeroplevelse på vores websteder. Derudover anvender vi cookies til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, til at begrænset antallet af gange som du ser den samme annonce, til at huske de websteder du har besøgt, og for at levere dig reklamer som er mere relevante for dine interesser.

Detaljeret information om cookies og hvordan vi anvender dem på Siden kan findes i vores Cookie Politik, som også indeholder et Link for at vise dig hvordan du kan slette eller deaktivere cookies.

Yderligere information

 1. Vi stor gerne klar til at hjælpe dig med yderligere information omkring hvordan vi beskytter og anvender dine personlige oplysninger. Kontakt venligst Support. Du kan også finde mange brugbare oplysninger om databeskyttelse og andre sikkerhedsforanstaltninger på Isle of Man Information Commissioner www.inforights.im.

Denne Privatlivspolitik blev sidst gennemgået: den 18. maj 2018