Adatvédelmi Szabályzat

Az Adatkezelő Személyazonossága. Ezen adatvédelmi szabályzat (“Adatvédelmi Szabályzat”) alkalmazásában, az “adatkezelő” (azaz az a személy, aki felelős az adatok begyűjtéséért, tárolásáért and felhasználásáért) az iBus Media Limited (“iBus”), aki elérhető az alábbi címen; Exchange House, 4. emelet, 54-58 Athol Street, Douglas, Man-sziget IM1 1JD vagy emailen a Támogatás menüpontban. Ebben az Adatvédelmi Szabályzatbanmi” megnevezés alatt ez a cég értendő. A “Csoport” megnevezés pedig az iBus Media Limitedre, annak leányvállalataira vagy bármilyen holding vállalatára vagy utóbbinak leányvállalatára vagy bármilyen a cégcsoporthoz tartozó társ-vállalatra vonatkozik. 

Elkötelezettségünk a Felhasználóink Adatainak Védelmére. A weboldal (közösen az “Oldal”) tulajdonosa és üzemeltetője vagyunk. Elkötelezettek vagyunk az általunk összegyűjtött személyes adatok titkosságának fenntartására, a kategóriában elérhető legjobb információbiztonsági technológia és eljárások alkalmazásával, az Európai Unió adatvédelmi előírásának megfelelően.

Ezen Adatvédelmi Szabályzat Célja. Ezen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy ismertesse, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és védjük az Ön személyes adatait, valamint leírja az Ön jogait az adott információval és annak használatával kapcsolatban.

Jogi Kötelezettségeink. A személyes adatainak feldolgozása során betartjuk a Man-sziget 2002. évi Adatvédelmi Törvényének (amely időnként módosul vagy frissítésre kerül) (a “Törvény”) feltételeit. Az Ön személyes adatait átadhatjuk a cégcsoportunk más tagjainak, leányvállalatainknak, ügynökeinknek és a nekünk szolgáltatást nyújtó harmadik felek számára, illetve az adatfeldolgozás történhet általuk, a Man-sziget és az Európai Gazdasági Térség joghatóságán kívül. Ebben az esetben a Törvény azon rendelkezései szerint járunk el, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok csak olyan joghatóságokba kerüljenek, amelyek teljesítik a Törvényben meghatározott különböző “megfelelő” adatvédelmi követelményeket.

Mit Jelentenek a Nagybetűs Kifejezések? Hacsak nem társítunk hozzájuk specifikus jelentést ebben az Adatvédelmi Szabályzatban, a nagybetűvel szedett kifejezéseken az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat értjük, amelyek elsőbbséget élveznek a jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely ellentmondó rendelkezésével szemben.

 • Az Ön Adatvédelmi Szabályzatra Vonatkozó Jóváhagyása
 • Milyen információ kerül begyűjtésre és milyen céllal
 • Személyes Adatok Feldolgozásának Feltételei
 • Információ Megosztás, Közlés és Átvevők
 • Titoktartás
 • A titoktartás korlátjai
 • Törvényileg Előírt Adatközlés
 • Az Ön Jogai az Önre Vonatkozó Információval Kapcsolatban
 • Cookie-k
 • További Információ

Az Ön Adatvédelmi Szabályzatra Vonatkozó Jóváhagyása

 1. Megállapodás: A Szolgáltatás használatával Ön (“Felhasználó” vagy “Ön“) elfogadja az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, amelyeket időről időre módosíthatunk, kivéve amikor megadja az adatait, akkor külön megkérdezzük Önt, hogy beleegyezik-e, hogy promóciós közleményeket kapjon: (a) tőlünk és; (b) olyan árut és szolgáltatást nyújtó harmadik féltől, akivel adatait megoszthatjuk. Módosítások: Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk ezt az Adatvédelmi Szabályzatot. A módosítás azonnal hatályba lép, amikor arról az Oldalakon megjelenik az értesítés. Ezért javasoljuk Önnek, hogy időről időre nézze meg ezt az Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy tudatában legyen az aktuális verziónak és az esetleges változtatásoknak.

Milyen információ kerül begyűjtésre és milyen céllal

 1. Regisztrációs Adatok: A Felhasználói fiók nyitási folyamatának részeként az Oldalon keresztül, és annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat tudjuk Önnek nyújtani, arra fogjuk kérni, hogy adjon meg számunkra egy felhasználónevet, jelszót, érvényes emailt és tartózkodási országot. Ha sikeresen aktiválta fiókját, akkor további személyes adatokat adhat hozzá felhasználói fiókhoz, beleértve, de nem kizárólag: név, születési dátum, nem, valamint az Ön weboldala, Twitter felhasználói profil neve, valamint további részleteket a “rólam” menüpontban, bár ezek közül egyik sem kötelező az aktív fiók fenntartásához.

Folyamatos Adatgyűjtés: Emellett a Szolgáltatás használatakor bizonyos személyes adatokat rögzítünk és tárolunk, beleértve az Ön az Oldalon végzett tevékenységéről szóló információkat  és az Ön által használt Eszköz(ök)ről szóló adatokat, amely lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön részére  nyújtott szolgáltatások színvonalát folyamatosan növeljük. Használunk cookie-kat is, és a “cookie” szabályzatunk lentebb ismertetésre kerül.

Adatmegőrzés: Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges, amely magában foglalja a szabályozási célból esetleg szükséges hosszú távú megőrzés időszakát. Nem gyűjtünk a Felhasználóinktól annál több személyes információt, mint ami a céljainkhoz szükséges, és adatkezelési szabályaink magukban foglalják a már nem szükséges személyes adatok törlését. Ha lezárja (vagy általunk lezárásra kerül) a felhasználói fiókját nálunk, akkor 24 (azaz huszonnégy) hónapig megőrizzük a személyes adatait, hogy megfelelhessünk a szabályozási és jogi kötelezettségeinknek, és védekezhessünk az esetleges követelésekkel szemben. Az erre a célra nem szükséges személyes adatokat törlésre kerülnek ez után az időszak után.

Célok: Mi, a Cégcsoportunk tagjai, leányvállalataink és harmadik felek, akik számunkra vagy a mi nevünkben az Ön számára nyújtanak szolgáltatásokat, az Ön személyes adatait az üzleti tevékenység folytatása és a szolgáltatások nyújtása céljából használjuk/használják. Pontosabban ez a következő célokat jelenti (de fenntartjuk a jogot arra is, hogy személyes adatait bármely olyan célra használjuk fel, amely észszerűen alárendelt az Ön számára történő szolgáltatásnyújtási üzleti tevékenységeinknek):

  • Információszolgáltatás és/vagy szolgáltatásnyújtás az Ön részére;
  • azonosítási és hitelesítési célok;
  • statisztikai elemzés és kutatás;
  • kutatás és fejlesztés;
  • marketing, piackutatás, vevői felmérések és ügyfélprofilozás;
  • adatelemzés; és
  • a szabályozási követelmények való megfelelés.

Személyes Adatok Feldolgozásának Feltételei

 1. Feltételek: Személyes adatait különböző okokból dolgozzuk fel, amelyek mindegyikét a vonatkozó adatvédelmi törvények írják elő.

Hozzájárulás

Elsődlegesen az Ön személyes adatainak feldolgozása ahhoz szükséges, hogy Ön számára Szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Előfordulhat, hogy külön kérjük a beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához, ebben az esetben az Ön személyes adatait az ilyen hozzájárulással összhangban feldolgozzuk, és ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja. Példaként a beleegyezésére van szükség a marketing és promóciós anyagok küldéséhez.

A szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése

A személyes adatok feldolgozása szükséges lehet a szerződés teljesítéséhez (például a Felhasználói fiók megnyitásához szükséges Általános Szerződési Feltételek) vagy annak érdekében, hogy eleget tegyünk a különböző jogi kötelezettségeinknek.

Jogos érdekek

Végül, feldolgozhatjuk személyes adataidat akkor is, amennyiben úgy véljük, hogy az ilyen feldolgozás jogos érdekünkben áll, mindig biztosítva, hogy az nem sérti az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait. A legitim érdekek alapján történő feldolgozás példái magukban foglalnák a következőket: (i) ha a személyes adatait közöljük a Csoporton belüli cégekkel, átszervezést követően vagy belső adminisztratív célokkal; (ii) ha látjuk, hogy egyes vállalatok a szolgáltatásainkon felüli további előnyöket kínálhatnak az Ön számára, vagy értékes információkat nyújthatnak szolgáltatásunk Ön általi használatáról; (iii) feldolgozás a hálózat- és információbiztonságról való gondoskodás érdekében, beleértve az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzését; (iv) a szabályozási és jogszabályi követelmények betartása.

Információ Megosztás, Közlés és Átvevők

 1. Adatközlés Specifikus Esetei. Személyes adatait az alábbiak szerint tehetjük közzé:
  • bármilyen átvevőnek, ha ezt törvény vagy szabályozó hatóság írja elő;
  • bármely szabályozó szervezetnek vagy hatóságnak;
  • harmadik felek részére, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra vagy nevünkben;
  • harmadik feleknek marketing célokra, feltéve, hogy Ön ebbe beleegyezett, vagy azt nem utasította el, ahogy ez lehetséges az alábbi 9. szakaszban leírtak szerint;
  • bármely harmadik fél számára, amely felvásárol bennünket vagy üzleti tevékenységünket vagy bármely részünket vagy üzleti tevékenységünk bármely részét;
  • ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ilyen eljárásra szükség van:
   i. bármilyen törvény betartása vagy ránk kirótt jogi eljárások elvégzése érdekében;
   ii. hogy őrizze és védje jogainkat vagy tulajdonunkat;
  • az Ön hozzájárulásával;
  • katasztrófa-helyreállítás céljából; vagy
  • az alábbi 5. szakaszban leírtak szerint.
 2. Általános Adatközlés: A fent felsorolt konkrét adatközlési példákon túl személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk munkatársaink, a Csoportunk más cégeinek alkalmazottai, az ügynökeink és olyan szolgáltatást nyújtó harmadik felek számára, akik az Ön személyes adatait felhasználva nyújtanak részünkre Szolgáltatásokat, feltéve hogy Ön a Szolgáltatásaink felhasználója.
 3. Kombinált Személyes Adatok: A jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban a Szolgáltatás igénybevétele során összegyűjtött személyes adatait kombinálhatjuk egyéb bármely más a cégcsoportunk bármelyik vállalata által nyújtott szolgáltatásának igénybevétele során összegyűjtött információval, valamint minden olyan termék használata során, amely ahhoz kapcsolódik vagy járulékos hozzá, beleértve a mobil és a közösségi hálózati szolgáltatásokat is. Ezt a kombinált információt a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok szerint kezeljük és használjuk fel.

 

Titoktartás

 1. Mit teszünk? Jelentős erőfeszítéseket teszünk a személyazonosság, a személyes preferenciák és egyéb, az egyes felhasználókról összegyűjtött információk titkosságának védelme érdekében, és szánt szándékkal nem engedélyezünk hozzáférést ehhez az információhoz senkinek a Csoporton kívül, kivéve magát a Felhasználót vagy az ebben az Adatvédelmi Szabályzatban leírtakat. Jelentős beruházásokat tettünk szerverünkbe, adatbázisunkba, biztonsági mentéseinkbe, tűzfalba és titkosítási technológiáinkba, hogy megvédjük az összegyűjtött és feldolgozott információt. Ezeket a technológiákat a legkorszerűbb biztonsági struktúra részeként alkalmazzuk.

Mit Tehet Ön? Önnek is szerepet kell vállalnia a személyes adatai védelmében. A bejelentkezési hitelesítő adatai bizalmasak, és mindenkor köteles azokat bizalmasan kezelni, valamint mindent megtenni azok titkosságának és bizalmasságának védelmében.

A titoktartás korlátjai

 1. Törvény Által Előírt Adatközlés. A jogi, szabályozási és biztonsági környezetben, ahol működünk, bizonyos körülmények között kötelesek lehetünk a Felhasználóinkra vonatkozó, személyazonosításra alkalmas adatok közlésére, és előfordulhat, hogy az Ön tájékoztatása nem megengedett erről. Észszerű erőfeszítéseket fogunk tenni, hogy ezeket az adatközléseket az alábbiakra korlátozzuk: (a) ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy arra szükség van, hogy megfeleljünk adott idézésnek, végzésnek vagy más ránk kiszabott jogi eljárásnak vagy kötelezettségnek; vagy  (b) ha ez észszerűen szükséges természetes vagy jogi személyek azonosításához, velük való kapcsolatba lepéshez vagy velük szemben való jogi eljárás indításához, a saját jogaink megőrzésének és/vagy érvényesítésének érdekében. Továbbá kérjük, vegye figyelembe, hogy nyilvánosságra hozhatjuk Felhasználói azonosítóját, nevét, születési dátumát, utcanevét, várost, megyét, postai irányítószámot, országot, telefonszámot, emailt, fióktevékenységet, a többi felhasználóval folytatott kommunikációt hivatalos kormányzati szervek vagy harmadik fél, azaz ügynökeink részére, kizárólagosan a saját belátásunk szerint szükségesnek vagy helyén valónak ítélve a pénzmosással, csalással, szellemi tulajdon megsértésével, kalózkodással vagy más jogellenes tevékenységgel kapcsolatos nyomozáshoz, vagy olyan tevékenység esetén, amely következtében jogi felelősség terhelne minket.

9.     Csoport Marketing. Felhasználhatjuk az email-címét és telefonszámát annak érdekében, hogy híreket, promóciókat és egyéb marketing anyagokat küldjünk Önnek. Ha nem szeretné ezeket a promóciós üzeneteket, hírleveleket és marketing ajánlatokat kapni, akkor erről tud dönteni a folyamat legelején, amikor regisztrál nálunk vagy ezt követően az egyes üzenetekben szereplő leiratkozási utasítások követésével. Ezenfelül Ön bármikor jogosult arra, hogy értesítsen minket arról, hogy nem szeretne promóciós anyagokat kapni tőlünk, amelyet emailen tehet meg a Támogatás menüpontban.

10.  Harmadik Fél Által Kínált Szolgáltatások és Áruk. Ha hozzájárulását adta, akkor megoszthatjuk email címét és telefonszámát harmadik felekkel, akik küldhetnek Önnek ajánlatokat áruikról és szolgáltatásaikról. Bármikor kérheti, hogy ne kapjon több ilyen ajánlatot, ha küld egy üres emailt a Támogatás menüpontban a tárgyban “Eltávolítás” címszóval. Ha kéri, hogy ezeket az ajánlatokat a továbbiakban ne kapja meg, az adatai eltávolításra kerülnek a marketing elosztási listáinkból és bármely jövőbeli listáról, amelyet megoszthatunk marketingpartnereinkkel. Mindazonáltal külön kell leiratkoznia azokról a partnerektől érkező marketinganyagokról, amelyekhez a kapcsolattartási adatait azok azelőtt kapták meg, mielőtt Ön indítványozta a törlését.

11.  Hirdetés. Csak az Ön írásos hozzájárulásával használjuk a nevét és adatait reklámanyagokban.

Az Ön Jogai az Önre Vonatkozó Információval Kapcsolatban

12.  Információigényléshez való jog. Célunk, hogy a lehető legpontosabb információkat tartsuk Önről. Bármikor fordulhat hozzánk, hogy megvizsgálja, megváltoztassa, megkapja az Ön adatainak másolatát, vagy módosítsa, javítsa a részleteket a Törvény szerinti jogaival összhangban. Ebben az esetben megkövetelhetjük a személyazonosság igazolását és annak való megfelelést, mielőtt bármilyen kért intézkedést megtennénk. Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot ebben a 12. pontban ismertetett jogai gyakorlásához, kérjük, emailen tegye meg a Támogatás menüpontban. Bizonyos körülmények között kis összegű díjat számolhatunk fel az adminisztrációs költségek fedezésére az Ön által e tekintetben igényelt kérelmekkel kapcsolatban, vagy a kérelem alapján a Törvénynek megfelelően.                                           

13.  További Jogok. Az alábbi további jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban:

(a)   a feldolgozás elleni kifogás joga, ha az valószínűsíthetően kárt vagy kellemetlenséget okozna;

(b)   az automatizált eszközökkel meghozott döntések elleni kifogás joga;

(c)    bizonyos körülmények közötti jog a helytelen személyes adatok kijavítására, letiltására, törlésére vagy megsemmisítésére; és

(d)   kártérítés követelésének a joga, amennyiben az adatvédelmi törvény megszegésre került. 

Ha nem biztos a jogaiban, vagy kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Man-szigeti Adatvédelmi Felügyelővel (részletek lentebb). Ha kapcsolatba lép velünk a jogaival összefüggésben, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk a kérésének vagy kifogásának. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy nem minden jog feltétlen.

Cookie-k

 1. A cookie-k olyan csak szöveget tartalmazó információ-darabok, amelyek a személyi számítógépre, laptopra vagy mobilkészülékre (mindegyik “Eszköz“) kerülnek letöltésre egy weboldal meglátogatásakor. Ezután minden későbbi látogatáskor visszaküldik azokat az eredeti weboldalra, vagy egy másik olyan oldalra, amely felismeri ezeket a cookie-kat. Kérjük, olvassa el a www.allaboutcookies.org weboldalt arról, hogy milyen cookie-k vannak és mit csinálnak.

A cookie-k nagyon hasznosak és sokféle célra felhasználhatóak. Ezek közé tartozik, hogy segíthet hatékonyan navigálni az oldalak között, emlékezhet a preferenciáira, és általánosságban javíthatja a felhasználói élményt. Néha a cookie-kat használják annak biztosítására, hogy az online hirdetések relevánsak legyenek az Ön számára, az Ön érdeklődésének megfelelően. Cookie-kat használunk annak érdekében, hogy nyomon kövessük a webhelyeinkre való hivatkozásokat, emlékezzünk az Ön preferenciáira, és hogy anonimizált statisztikai adatokat generálhassunk, amelyeket a webhelyek felhasználói élményének javítása érdekében használunk. Arra is cookie-kat használunk, hogy mérjük reklámkampányaink hatékonyságát, korlátozzuk a hirdetések megjelenésének számát az Ön részére, illetve hogy emlékezzenek arra, hogy meglátogatott egy webhelyet, és olyan hirdetéseket kínáljunk, amelyek relevánsabbak az Ön érdeklődése szerint.

A cookie-kra vonatkozó részletes tudnivalók és a webhelyen való használatuk megtalálható a Cookie Szabályzatban, amely egy linket is tartalmaz, amely bemutatja, hogyan törölheti vagy tilthatja le azokat.

További Információ

 1. Örömmel nyújtunk Önnek további információt arról, hogyan védjük és használjuk fel az Ön személyes adatait. Kérjük, forduljon a Támogatás menüponthoz. Valamint számos hasznos információt szerezhet az adatvédelemről és a magánélet védelméről a Man-sziget információbiztosának hivatalától www.inforights.im.

Adatvédelmi Szabályzat utoljára frissítve: 2018. május 18.